Uitgewerkt Scenario voor een Leerzame BHV Oefening (Brand)

Uitgewerkt Scenario voor een Leerzame BHV Oefening (Brand)

Oefening: Brand en Ontruiming in een Kantoorgebouw

Doelstelling:

 • Testen van de brandveiligheidsprocedures.
 • Oefenen van de evacuatie van het gebouw.
 • Inzetten van eerstehulpvaardigheden door BHV'ers.
 • Evalueren van de communicatie en samenwerking tussen BHV'ers en medewerkers.

Voorbereiding:

 1. Scenario Uitwerken (Voorbeeld):

  • Bijvoorbeeld: Locatie: Kantoorgebouw met 5 verdiepingen.
  • Begin van de oefening: 10:00 uur, tijdens de kantooruren.
  • Type incident: Brand op de derde verdieping in de keuken door een defect koffiezetapparaat.
 2. Rollen en Verantwoordelijkheden:

  • Oefenleider: Coördineert de gehele oefening en houdt toezicht op het verloop.
  • Brandwacht: Simuleert het ontdekken van de brand en slaat alarm.
  • BHV'ers: Verantwoordelijk voor evacuatie, eerste hulp en brandbestrijding.
  • Medewerkers: Spelen hun dagelijkse rol en volgen instructies op tijdens de evacuatie.
  • Observatoren: Beoordelen het gedrag en de prestaties van de BHV'ers en medewerkers.
 3. Materialen:

  • Brandmelders en rookmachines om de brand te simuleren.
  • Eerstehulpmaterialen en brandblussers.
  • Ontruimingsplattegronden en noodverlichting.

Oefeningsverloop:

10:00 uur - Start Oefening:

 • De oefenleider geeft het signaal om te starten.
 • Een brandwacht ontdekt "rook" in de keuken op de derde verdieping en activeert de brandmelder.

10:01 uur - Alarmering:

 • Het brandalarm gaat af en de automatische brandmeldinstallatie waarschuwt de BHV'ers.
 • De BHV'ers worden geïnformeerd over de locatie van de brand en beginnen met hun taken.

10:02 uur - Ontruiming:

 • BHV'ers begeleiden medewerkers naar de dichtstbijzijnde nooduitgangen.
 • BHV'ers controleren ruimtes om te zorgen dat niemand achterblijft.
 • Instructies worden gegeven om kalm en ordelijk naar de verzamelplaats buiten het gebouw te gaan.

10:05 uur - Eerste Hulp:

 • Op de derde verdieping vindt een BHV'er een 'slachtoffer' (een medewerker die bewusteloos is geraakt door rookinhalatie).
 • De BHV'er verleent eerste hulp en zorgt ervoor dat het slachtoffer veilig wordt geëvacueerd.

10:10 uur - Brandbestrijding:

 • BHV'ers proberen de brand te blussen met een brandblusser.
 • Ondertussen wordt de brandweer gesimuleerd als onderweg.

10:15 uur - Verzamelen:

 • Alle medewerkers en BHV'ers verzamelen zich op de vooraf bepaalde verzamelplaats.
 • BHV'ers doen een check-in om te zorgen dat iedereen aanwezig is en veilig buiten staat.

10:20 uur - Afronding Oefening:

 • De oefenleider geeft het signaal dat de oefening is afgelopen.
 • Een debriefing volgt, waarbij alle betrokkenen teruggaan naar het gebouw om de oefening te evalueren.

Uitgewerkt Scenario voor een Leerzame BHV Brand Oefening

Tips voor de Evaluatie van de Oefening

 1. Directe Feedback:

  • Houd een debriefing sessie onmiddellijk na de oefening.
  • Vraag alle deelnemers naar hun ervaringen, wat goed ging en wat beter kon.
 2. Observaties en Aantekeningen:

  • Laat de observatoren hun aantekeningen en observaties delen.
  • Bespreek specifieke gevallen van goed gedrag of tekortkomingen.
 3. Analyseren van de Tijd:

  • Meet de tijd die nodig was voor evacuatie en eerste hulpverlening.
  • Vergelijk deze tijden met de vooraf vastgestelde normen en doelen.
 4. Communicatie:

  • Evalueer de effectiviteit van de communicatie tussen BHV'ers, medewerkers en oefenleider.
  • Identificeer eventuele miscommunicaties en stel verbeteringen voor.
 5. Samenwerking:

  • Beoordeel de samenwerking binnen de BHV-groep en tussen BHV'ers en medewerkers.
  • Bespreek hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
 6. Procedurele Fouten:

  • Identificeer eventuele afwijkingen van de standaardprocedures.
  • Bespreek de oorzaak van deze afwijkingen en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden.
 7. Technische Aspecten:

  • Controleer de werking van alle technische hulpmiddelen zoals brandmelders, rookmachines, en noodverlichting.
  • Noteer eventuele defecten of verbeterpunten.
 8. Verslaglegging:

  • Stel een gedetailleerd verslag op van de oefening en de evaluatie.
  • Maak een actieplan voor verbeteringen en volg deze op.

Door deze stappen te volgen, kunnen BHV-oefeningen niet alleen de reactietijd en -effectiviteit verbeteren, maar ook bijdragen aan een veiligere werkomgeving.

Over de schrijver
Theo de Kleijn levert plezier met zijn brandweerauto. Dit doet hij onder andere door het geven van kinderfeestjes, bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten.